Ján H. Blicha – Campus Gallery, Košice

 

Ján H. Blicha /1939 – 1999/ Architekt socializmu?
Autorka výstavy: Lucia Mlynčeková
Organizátorka: Tereza Barčáková
Kurátorka: Radka Nedomová (GMAB Trenčín)
Priestorové riešenie: Lucia Mlynčeková, Katarína D. F. Siposová
28. 9. – 28. 10. 2020
Campus Gallery
Fakulta umení – TUKE,
Park Komenského 7, Košice
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.