about

Mgr. art. Lucia Mlynčeková
26. 05. 1991
+420 601 520 547
l.mlyncekova@gmail.com

 

Lucia Mlynčeková študovala na Katedre Vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Pochádza zo Slovenska, momentálne žije a tvorí v Prahe. Narodila sa v rodine architektov, a teda je prirodzene fascinovaná oboma smermi, grafickým dizajnom aj architektúrou. Jej vlastné iniciačné projekty zvyčajne zahŕňajú architektúru a urbanizmus a zameriavajú sa na riešenie verejných problémov, urbanistického plánovania, trvalo udržateľného zachovania architektúry a dostupnosti informácií. Lucia je na voľnej nohe, ale nie osamelý vlk; rada spolupracuje s dizajnérmi, kurátormi, architektmi, umelcami, remeselníkmi a ďalšími tvorivými tvorcami.

 

Lucia Mlynčeková is a Slovak graphic designer based in Prague. Born to the family of architects she is fascinated by both, architecture and design. Her self-initiated projects usually regard architecture and urbanism and are oriented on solving public problems, urban planning, sustainable conservation of architecture, information accessibility. Lucia is a freelancer, however, she is not a lone wolf and enjoys cooperating with designers, curators, architects, artists, artisans and other creatives.

 

Stiahnuť CV