(Vý) Stavoprojekt Trnava, Trenčín, Piešťany / book

Publikácia s názvom „(Vý) Stavoprojekt Trnava, Trenčín, Piešťany“ skúma históriu jedného z povojnových projektových ústavov bývalého Československa, Stavoprojektu Trnava, spolu s jeho externými ateliérmi v Trenčíne a Piešťanoch. Kniha sa v prvom rade zaoberá históriou vybraného projektového ústavu, taktiež obsahuje rozhovory s bývalými zamestnancami, a množstvo zaujímavých realizácii, ktoré v Stavoprojekte Trnava vznikali počas celého obdobia fungovania. Posledná časť publikácie sa venuje výstavám, ktoré sa k výskumu viazali, a vznikali postupne od roku 2018 v Trnave, Trenčíne a Piešťanoch.

 

 

 

(Vý) Stavoprojekt Trnava, Trenčín, Piešťany
Hlavná autorka / Main author: Lucia Tóthová
Kurátorské texty a medailóny stavieb /
Curatorial texts and brief mentions of selected realizations:
Dominika Chrzanová, Radka Nedomová, Linda Blahová
Prepis rozhovorov / Transcription of interviews: Marek Badinský
Korektúry a preklad / Proofreading and translation: Júlia Kicová
Grafická príprava / Graphic design: Lenka Navrátilová
Recenzenti / Reviewers: Radomíra Sedláková, Peter Szalay
Editorka slovenského textu / Editor (slovak text): Radka Nedomová
Editorka anglického textu / Editor (english text): Klára Ullmannová
Vydavateľ / Publisher: Projekt Hlava 5, občianske združenie
Rok vydania / Year of publication: 2023
Prvé vydanie / First edition
ISBN: 978-80-570-4612-7 (online)
ISBN: 978-80-974793-0-5 (tlačená verzia / print version)
Publikácia bola vydaná za podpory Fakulty
architektury ČVUT, Ústavu teorie a dějin architektury
(v rámci grantového programu č. SGS20/192/OHK1/3T/15, hl. riešiteľka: Lucia Tóthová, školiteľ: Petr Vorlík) a s finančnou podporou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení.
Puplikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia./
The publication was published with the support of the Faculty of Architecture of the Czech Technical University, the Institute of Theory and History of Architecture (within the grant program no. SGS20/192/OHK1/3T/15, principal investigator: Lucia Tóthová, supervisor: Petr Vorlík) and with the financial support of the Slovak Architects Society and the Fine Arts Fund.
The book was supported using public funding
by Slovak Arts Council.