Kdo byl Stavoprojekt?

Autorka: Lucia M. Tóthová

Študenti / autori modelov: Amiri Laila, Bašta Tomáš, Belková Lucia, Černý Filip, Čierna Lucia, Hampl Zdeněk, Havlíková Silvia, Holica Erik, Holubová Anna, Hovorka Michael, Hruška Michal, Hubníková Anežka, Hynková Anna Marie, Kassal Samuel, Kazimour Jan, Likina Alexandra, Mikolajová Valérie, Mirčeva Hanele, Ondrejková Tatiana, Pradličková Hana, Razumovskaia Iuliia, Rošková Sonja Mária, Schich Štěpán, Šefrnová Veronika, Škubalová Lenka, Valenta David

Spolupráca: Klára Ullmannová, Mirek Pavel, Miroslav Tóth, Jan Zikmund, Marek Badinský

Externí konzultanti: Tomáš Tholt, Sergio M. Figueiredo

Texty: Lucia M. Tóthová, Jan Zikmund, Mirek Pavel

Anglický preklad: Klára Ullmannová 

Foto vernisáže: Marek Sedlák