CAT (Centrum Architektúry Trenčín / Center of Architecture Trenčín)

Výstava venovaná architektonickej súťaži na plánované Centrum architektúry Trenčín (CAT) v suteréne Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Na výstave v koncepcii Radky Nedomovej, Lucie M. Tóthovej, Alexandry Mutala a Alexandra Topilina budú prezentované súťažné návrhy na realizáciu priestoru vrátane výherného návrhu ateliéru GutGut, ako aj príklady koncepcie výstavnej činnosti vznikajúceho centra, zastrešujúceho architektúru Trenčianskeho kraja. 

30. 9. – 7. 10. | 10:00 – 19:00
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, Trenčín

foto: Alexandra Mutala