Architektúra&Urbanizmus

Project Institutes in Czechoslovakia in the 1970s.
Creation in the Conditions of a Centrally Planned Economy during the Normalisation Period in Czechoslovakia.

Projektové ústavy Československa 70. rokov 20. storočia.
Architektonická tvorba v podmienkach centrálne riadeného hospodárstva obdobia normalizácie v Československu.

Lucia Mlynčeková

in: Architektúra & Urbanizmus 2022, vol. 56, num. 1-2